Zwemschool PDF Afdrukken E-mail

De zwemschool van ZCT is in theorie toegankelijk voor kandidaat-zwemmers van alle leeftijden. De praktijk wijst echter reeds sinds vele jaren uit dat de kinderen vooral op jonge leeftijd instappen en de verschillende groepen van de zwemschool doorlopen. De tieners en de volwassenen die hun zwemstijl wat willen bijschaven, kiezen eerder voor de minder doorgedreven begeleiding bij de jeugd- of de sportzwemmers.

De lessen binnen de zwemschool volgen een 10-weken cyclus. Dit betekent eenvoudigweg dat er één keer om de 10 weken een test georganiseerd wordt waarbij door de lesgevers nagegaan wordt of de zwemmers de doelstellingen van hun respectievelijke groepje al dan niet bereikt hebben. Na deze test kunnen zij dus, afhankelijk van het resultaat van die evaluatie, al dan niet doorschuiven naar de volgende groep. Alle details ivm. de doelstellingen per groep zijn terug te vinden onder de specifieke zwemschool-rubriek van deze site.

Al de lessen van de verschillende groepjes van de zwemschool worden gegeven op woensdagmiddag, zaterdagavond en/of zondag voormiddag. Alle details ivm. de lesuren per groep zijn eveneens terug te vinden onder de specifieke zwemschool-rubriek van deze site.

Elk kind dat lid is van de zwemclub en ingeschreven is in de zwemschool, kan uiteraard aan elke les die voorzien is voor zijn/haar groepje deelnemen. Er worden binnen de zwemschool echter geen aanwezigheden genoteerd. Het spreekt echter vanzelf dat in de meeste gevallen de vorderingen van de zwemmertjes nauw samenhangen met hun aanwezigheden tijdens de lessen.

Na het succesvol doorlopen van de zwemschool mogen de zwemmers doorgaan naar de evaluatiegroe. Van daaruit kunnen zij doorstromen naar ofwel de zwemcompetitie (groep Aspiranten) ofwel naar de recreatie-zwemmers (= 'Jeugdzwemmers'). De beslissing hierover wordt genomen door de trainers op basis van techniektesten.

Op dit punt mogen ze ook gewoon een punt zetten achter hun zwemopleiding. Die laatste keuze staat uiteraard volledig vrij (zelfs op elk moment van de zwemschool). Wij vragen in dit geval echter wél om (een lid van) het bestuur van deze keuze op de hoogte te brengen.

Voor de informatie betreffende het lidgeld en andere kosten verwijzen we naar de rubriek "Lidmaatschap" op de Home-pagina.

Laatst geupdate op ( Tuesday 13 September 2016 )