Home arrow Clubstructuur arrow Beleid arrow Raad van Bestuur
Raad van Bestuur PDF Afdrukken E-mail

De Raad van Bestuur verzekert de algemene werking van de club en bezit alle bevoegdheden die niet bij wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering zijn toegekend.

Deze Raad wordt samengesteld door bestuurders die als effectief of toegetreden lid deel uitmaken van de club, voldoen aan bepaalde - statutair vastgelegde - voorwaarden en door de Algemene Vergadering verkozen werden. Ze worden steeds voor drie jaar benoemd.

Het Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een sportsecretaris. De samenstelling van het Bestuur wordt zowel hernomen op deze site als geafficheerd op het prikbord aan de ingang van het zwembad. Dit teneinde de (kandidaat-)leden van de club de gelegenheid te bieden iemand van het Bestuur te contacteren voor de specifieke vragen die niet zouden beantwoord worden in één van de de verschillende artikels op deze site.

Het Bestuur vergadert in regime éénmaal per maand, gewoonlijk op de eerste maandag van de maand. De klassieke agendapunten die maandelijks behandeld worden, zijn :
- Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
- Bespreking specifieke punten voor het Feestcomité.
- Opsomming en bespreking Secretariaatsaangelegenheden.
- Bespreking Competitie-specifieke punten.
- Bespreking aandachtspunten mbt. de Zwemschool, incl. verdeling kassa-beurten.
- Overlopen eventuele punten ivm. Jeugd- en Sportzwemmen.
- Eventuele mededelingen ivm. Sponsoring.
- Kort tussentijds Financieel verslag.
- Bespreking varia.
- Vastleggen volgende data voor vergadering.

In bepaalde gevallen kan het Bestuur punctueel ook extra vergaderingen organiseren teneinde dringende beslissingen te kunnen nemen en (laten) uit te voeren of specifieke taken in bepaalde periodes van het seizoen apart te behandelen.

Laatst geupdate op ( Tuesday 24 February 2009 )