Home arrow Clubstructuur arrow Beleid arrow De Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering PDF Afdrukken E-mail
Deze vergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de club en zetelt onder normale omstandigheden éénmaal per jaar, vóór 1 Mei.

Tijdens deze zitting, die door de Raad van Bestuur wordt samengeroepen en waarbij alle effectieve leden worden uitgenodigd, worden de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar voorgelegd ter goedkeuring.

Naast de goedkeuring van de rekeningen beschikt de Algemene Vergadering nog over enkele andere - wettelijk bepaalde - bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn exhaustief opgesomd in de statuten van de vereninging.

In uitzonderlijke omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden kan de Algemene Vergadering ook samengeroepen worden op andere momenten van het jaar. Ook deze voorwaarden worden gespecifieerd in de statuten van de club.
Laatst geupdate op ( Friday 07 September 2007 )