Home arrow Lidmaatschap
Lidmaatschap
Lidmaatschap PDF Afdrukken E-mail

Het lidmaatschap van de club loopt telkens van september tot en met augustus van het volgende jaar en is geldig voor iedereen die bij ZCT wil zwemmen, zij het in de zwemschool, de competitie of bij de jeugd- & sportzwemmers.

Het ZCT-lidmaatschap voor alle leden van :

     • - zwemschool,
     • - zweminitiatie,
     • - voorbereidend zwemmen,
     • - jeugd- & sportzwemmen

bestaat uit lidgeld en lesgeld ! Hierin zijn inbegrepen : inkom zwembad, verzekering, lidkaartje, zwemlessen (of -schema's),...

 • Het lidgeld bedraagt voor alle leden 65 euro per persoon per jaar. Nieuwe leden betalen pas nadat een volledig ingevuld inschrijvingsformulier afgegeven werd aan een bestuurslid of ingevuld werd via de website.
 • Het lesgeld wordt betaald door alle leden en bedraagt - voor een volledig seizoen - respectievelijk voor :
     • zwemschool (incl watergewenning, voorbereidend zwemmen en evaluatie) : 135 euro
     • jeugdzwemmen (lagere school) : 135 euro
     • sportzwemmen (vanaf 12j.) : 80 euro

 • Het totale bedrag (lidgeld + lesgeld) voor een volledig seizoen is dus:
     • zwemschool: 65 + 135 = 200 euro
     • jeugdzwemmen: 65 + 135 = 200 euro
     • sportzwemmen: 65 + 80 = 145 euro


 • Bij latere instap geldt er een verminderd lesgeld voor de zwemschool en het sportzwemmen. Het lidgeld blijft evenwel 65 euro, ook bij latere instap.

Voor hernieuwing van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen dienen lid- en lesgeld samen betaald te worden vóór 10 september (en wordt bij voorkeur gestort op het rekeningnummer BE88 0682 0659 2041 van de "VZW ZCT" met vermelding van naam en voornaam van de zwemmer) zodat alle administratieve formaliteiten (incl. lidkaartje dat recht geeft op een korting van 10% op Speedo artikelen bij BSJ Sport, Liersesteenweg 127/1 in Aarschot) kunnen afgehandeld worden vóór het begin van de lessen.
Indien wij GEEN betaling ontvangen hebben op 10 september, gaan wij er vanuit dat u en/of uw kind(eren) niet start(en) in het nieuwe seizoen.

Met het betalen van het lidgeld en lesgeld verklaart u zich akkoord met het huishoudelijk reglement van ZCT. Dit reglement wordt per mail verstuurd en zal uitgehangen worden op het prikbord van ZCT in de inkomhal van het zwembad. Op de website van ZCT (www.zct.be) kan het reglement geraadpleegd worden onder de rubriek "huishoudelijk reglement".

De leden van de competitiegroep (Aspiranten en groepen 7 tot en met 1) betalen weliswaar geen lesgeld, maar betalen – net als voorgaande jaren - naast het jaarlijks lidgeld (65 euro) nog een competitiebijdrage (bedrag afhankelijk van de competitiegroep). Het lidgeld wordt aan het begin van het seizoen betaald, de competitiebijdrage wordt tweemaal per jaar geïnd en laat voor de competitiezwemmers deelname aan alle zwem- en droogtrainingen van hun groep toe van september tot juni. Zij worden bovendien ook regelmatig ingeschreven voor wedstrijden.

Afhankelijk van het instapmoment van nieuwe leden van de zwemschool blijft het lidgeld ongewijzigd maar zal het verschuldigde lesgeld berekend worden op de nog resterende periode van het seizoen. De nieuwe leden betalen pas lid- & lesgeld van zodra zij hiertoe expliciet worden uitgenodigd door een bestuurslid.
Voor de zwemschool, watergewenning en voorbereidend zwemmen zal dit instapmoment steeds samenvallen met de cyclus van +/- 10 weken die overeenstemt met de testen.

Laatst geupdate op ( Monday 13 November 2017 )