Home arrow Clubstructuur arrow Afdelingen
Afdelingen
Jeugd- en Sportzwemmers PDF Afdrukken E-mail
De recreatieve afdeling "Jeugd- en Sportzwemmers" van ZCT is toegankelijk voor iedereen die op een sportieve manier wil zwemmen. Dit betekent weliswaar dat er bij deze recreatieve groepen in principe alleen maar baantjes gezwommen wordt.

In de mate van het mogelijke wordt er echter voor gezorgd dat voor de Jeugdzwemmers en voor een deel van de Sportzwemmers ook wat les wordt gegeven zodat de techniek van de verschillende zwemstijlen kan aangeleerd en/of bijgeschaafd worden.

Voor de Sportzwemmers is er in elk geval steeds een schema beschikbaar dat vrij kan gevolgd worden om ervoor te zorgen dat er wat afwisseling zit in dat uurtje baantjes trekken en dat ook alle zwemstijlen regelmatig aan bod komen.

De details met betrekking tot de trainingsuren en allerlei andere praktische informatie zijn terug te vinden onder de tab "Jeugd- & Sportzwemmen" op deze site.

Voor de informatie betreffende het lidgeld en andere kosten verwijzen we naar de rubriek "Lidmaatschap" op de Home-pagina.
Laatst geupdate op ( Sunday 16 August 2009 )
 
Competitie PDF Afdrukken E-mail
Zwemmen is een zeer aangename en gezonde sport. Maar tegelijk is de competitieve zwemsport een zeer trainingsintensieve sport. Daarom is het niet evident om op (relatief) latere leeftijd en zonder enige voorafgaande zwemcompetitie-ervaring in de competitiegroep in te stappen. En dat is tegelijk ook de reden waarom de rechtstreekse instap in de competitiegroep bij ZCT eerder (zeldzame) uitzondering dan regel is.

De meest logische weg om in de ZCT-competitiegroep terecht te komen is dan ook de doorstroming vanuit de zwemschool, waarbij de meest getalenteerde zwemmertjes de kans krijgen om in de pré-competitie reeds een voorproefje te krijgen van wat het competitiezwemmen inhoudt. Het hangt dan uiteraard, naast het evolueren van dat talent, nog af van de motivatie van zowel zwemmers als ouders of dat prille zwemtalent uiteindelijk ook aan competitiezwemmen zal gaan doen of niet.

Na het doorlopen van de eerste groepen pré-competitie (via groepen 'A1' en 'A2' tot groep '7') kan dan – onder bepaalde voorwaarden - doorgeschoven worden naar de eigenlijke competitiegroep (vanaf groep '6' t/m groep '1'), wat tevens samengaat met het aanvragen van een competitievergunning. Die vergunning is de enige en absolute voorwaarde voor een zwemmer om aan officiële wedstrijden te mogen deelnemen.De verschillende competitiegroepen worden steeds zo homogeen mogelijk samengesteld op basis van de leeftijd en het niveau van de zwemmers.

Naast de talrijke zwemtrainingen wordt er ook reeds vanaf het begin een droogtraining gegeven. Doel hiervan is om specifieke spiergroepen wat extra te trainen op soepelheid en stevigheid. Voor de jongere zwemmers is dit zeker geen zwaar doorgedreven training, terwijl dat voor de oudere zwemmers eerder evolueert naar een krachttraining waarvan het hoofddoel nog steeds soepelheid en stevigheid van bepaalde spiergroepen blijft.

Alle nuttige details met betrekking tot de pré-competitie en de competitie binnen de club worden omstandig toegelicht in de specifieke competitie-rubriek van deze site.

Voor de informatie betreffende het lidgeld en andere kosten verwijzen we naar de rubriek "Lidmaatschap" op de Home-pagina.
Laatst geupdate op ( Sunday 16 August 2009 )
 
Zwemschool PDF Afdrukken E-mail

De zwemschool van ZCT is in theorie toegankelijk voor kandidaat-zwemmers van alle leeftijden. De praktijk wijst echter reeds sinds vele jaren uit dat de kinderen vooral op jonge leeftijd instappen en de verschillende groepen van de zwemschool doorlopen. De tieners en de volwassenen die hun zwemstijl wat willen bijschaven, kiezen eerder voor de minder doorgedreven begeleiding bij de jeugd- of de sportzwemmers.

De lessen binnen de zwemschool volgen een 10-weken cyclus. Dit betekent eenvoudigweg dat er één keer om de 10 weken een test georganiseerd wordt waarbij door de lesgevers nagegaan wordt of de zwemmers de doelstellingen van hun respectievelijke groepje al dan niet bereikt hebben. Na deze test kunnen zij dus, afhankelijk van het resultaat van die evaluatie, al dan niet doorschuiven naar de volgende groep. Alle details ivm. de doelstellingen per groep zijn terug te vinden onder de specifieke zwemschool-rubriek van deze site.

Al de lessen van de verschillende groepjes van de zwemschool worden gegeven op woensdagmiddag, zaterdagavond en/of zondag voormiddag. Alle details ivm. de lesuren per groep zijn eveneens terug te vinden onder de specifieke zwemschool-rubriek van deze site.

Elk kind dat lid is van de zwemclub en ingeschreven is in de zwemschool, kan uiteraard aan elke les die voorzien is voor zijn/haar groepje deelnemen. Er worden binnen de zwemschool echter geen aanwezigheden genoteerd. Het spreekt echter vanzelf dat in de meeste gevallen de vorderingen van de zwemmertjes nauw samenhangen met hun aanwezigheden tijdens de lessen.

Na het succesvol doorlopen van de zwemschool mogen de zwemmers doorgaan naar de evaluatiegroe. Van daaruit kunnen zij doorstromen naar ofwel de zwemcompetitie (groep Aspiranten) ofwel naar de recreatie-zwemmers (= 'Jeugdzwemmers'). De beslissing hierover wordt genomen door de trainers op basis van techniektesten.

Op dit punt mogen ze ook gewoon een punt zetten achter hun zwemopleiding. Die laatste keuze staat uiteraard volledig vrij (zelfs op elk moment van de zwemschool). Wij vragen in dit geval echter wél om (een lid van) het bestuur van deze keuze op de hoogte te brengen.

Voor de informatie betreffende het lidgeld en andere kosten verwijzen we naar de rubriek "Lidmaatschap" op de Home-pagina.

Laatst geupdate op ( Tuesday 13 September 2016 )