Beleid
Sponsoring PDF Afdrukken E-mail

Wenst u reclame te maken via onze website ? Dit kan !

Het laatste half jaar kende onze site een enorm succes:

  • meer dan 6.000 site-bezoeken, waarvan meer dan 2.000 unieke bezoekers
  • waarbij meer dan 42.000 pagina’s werden bekeken.


    Onze sponsors:

    Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement

Laatst geupdate op ( Saturday 28 April 2018 )
Lees meer...
 
Feestcomité PDF Afdrukken E-mail
Het Feestcomité verzorgt de volledige organisatie van alle clubfestiviteiten die geen officieel karakter hebben.

Tot deze festiviteiten behoren de jaarlijks terugkerende evenmenten zoals eetdagen, Sinterklaasfeest, wafelverkoop en dergelijke, maar het Feestcomité ontfermt zich óók over de hotdog-stand en de andere versnaperingen die tijdens de officiële ZCT-wedstrijden worden aangeboden.

Het Feestcomité bestaat uit een beperkt aantal vaste medewerkers, maar doet voor het goede verloop van al die activiteiten uiteraard steeds beroep op vrijwilligers die bereid zijn mee te werken aan de voorbereiding van en/of aan de werkzaamheden tijdens zo’n evenement.
Laatst geupdate op ( Sunday 10 June 2007 )
 
Raad van Bestuur PDF Afdrukken E-mail

De Raad van Bestuur verzekert de algemene werking van de club en bezit alle bevoegdheden die niet bij wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering zijn toegekend.

Deze Raad wordt samengesteld door bestuurders die als effectief of toegetreden lid deel uitmaken van de club, voldoen aan bepaalde - statutair vastgelegde - voorwaarden en door de Algemene Vergadering verkozen werden. Ze worden steeds voor drie jaar benoemd.

Het Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een sportsecretaris. De samenstelling van het Bestuur wordt zowel hernomen op deze site als geafficheerd op het prikbord aan de ingang van het zwembad. Dit teneinde de (kandidaat-)leden van de club de gelegenheid te bieden iemand van het Bestuur te contacteren voor de specifieke vragen die niet zouden beantwoord worden in één van de de verschillende artikels op deze site.

Het Bestuur vergadert in regime éénmaal per maand, gewoonlijk op de eerste maandag van de maand. De klassieke agendapunten die maandelijks behandeld worden, zijn :
- Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
- Bespreking specifieke punten voor het Feestcomité.
- Opsomming en bespreking Secretariaatsaangelegenheden.
- Bespreking Competitie-specifieke punten.
- Bespreking aandachtspunten mbt. de Zwemschool, incl. verdeling kassa-beurten.
- Overlopen eventuele punten ivm. Jeugd- en Sportzwemmen.
- Eventuele mededelingen ivm. Sponsoring.
- Kort tussentijds Financieel verslag.
- Bespreking varia.
- Vastleggen volgende data voor vergadering.

In bepaalde gevallen kan het Bestuur punctueel ook extra vergaderingen organiseren teneinde dringende beslissingen te kunnen nemen en (laten) uit te voeren of specifieke taken in bepaalde periodes van het seizoen apart te behandelen.

Laatst geupdate op ( Tuesday 24 February 2009 )
 
De statuten PDF Afdrukken E-mail
De statuten werden naar aanleiding van de vernieuwde VZW-wetgeving aangepast.
Ze kunnen steeds (op eenvoudige aanvraag bij een bestuurslid) ingekeken worden.
Laatst geupdate op ( Friday 07 September 2007 )
 
De Algemene Vergadering PDF Afdrukken E-mail
Deze vergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de club en zetelt onder normale omstandigheden éénmaal per jaar, vóór 1 Mei.

Tijdens deze zitting, die door de Raad van Bestuur wordt samengeroepen en waarbij alle effectieve leden worden uitgenodigd, worden de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar voorgelegd ter goedkeuring.

Naast de goedkeuring van de rekeningen beschikt de Algemene Vergadering nog over enkele andere - wettelijk bepaalde - bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn exhaustief opgesomd in de statuten van de vereninging.

In uitzonderlijke omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden kan de Algemene Vergadering ook samengeroepen worden op andere momenten van het jaar. Ook deze voorwaarden worden gespecifieerd in de statuten van de club.
Laatst geupdate op ( Friday 07 September 2007 )